Me: My voice

is heavy

                             &

blood thick

                   My ❤: Prove it

Advertisements

Hide, so that you may know the world…
Show, so that the world may know you…

BABA JAN! la hu Tasu isar shvy o la ze isar nshvm…

Te Me Da GHAIRAT Nishan
Te Me Da AZMAT Nishan

Gora Bache Paam Kava
Na She Da Zillat Nishan

Kha Laka Faqir Garza
Wrok Sha Da Dawlat Nishan

Tal Khidmat Da Bal Kava
She Ba Da Rahmat Nishan

Te Me Ye Da Kur Rahbar
Te Me Da Qudrat Nishan

Te Me Umeduna Ye
Te Me Da IZZAT Nishan

RAB De Sta Madad Ukri
Ta Ye Da Khidmat Nishaan

Ta Bande Yoo Daad MNGA
Ta Da Sakunat nishan

Ta Khushala MNG Khushaal
Ta Ye Da Rahat Nishaan

Gora Che Khafa Ne She
RAB De Kra Da Bakht Nishaan

ZE Drta Du’a Kavm
RAB De Kra Uchat Nishaan

                                                                                                         BABA JAN